ต้นเหตุที่แท้จริงของโรคกรดไหลย้อนเกิดจาก

ต้นเหตุที่แท้จริงของโรคกรดไหลย้อนเกิดจาก

กระเพาะอาหารมีการอักเสบหรือเป็นแผล เมื่อกระเพาะอาหารมีอาการอักเสบหรือเป็นแผล ร่างกายจะหลั่งสารไซโคไคน์ ออกมาที่กระเพาะอาหาร เมื่อมีสารไซโตไคน์ในกระเพาะอาหาร ร่างกายจะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเร่งหลั่งน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นกรดออกมาในปริมาณมากเพื่อจะกำจัดไซโตไคน์จึงเกิดเป็นวัฏจักรวนไปมา จึงทำให้น้ำย่อยในกระเพาะมีปริมาณมากกว่าปกติมาก และจะสร้างปัญหาต่างๆดังนี้

- เมื่อน้ำย่อยในกระเพาะมาก ค่าความเป็นกรดในกระเพาะจะสูง กระเพาะอาหารจะทำงานได้ไม่ดีหรือหยุดทำงาน จึงทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย ท้องจึงอืด เพราะอาหารเกิดการหมักหมม มีแก๊สมาก

- เมื่อมีแก๊สมาก แรงดันในกระเพาะจะสูงขึ้น บวกกับ มีน้ำย่อยในกระเพาะปริมาณที่มาก จึงดันน้ำย่อยย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหาร ลำคอ กล่องเสียงจึงสร้างปัญหาต่างๆได้มากมาย

- แก๊สที่มีปริมาณมากในท้องยังสามารถดันลงสูลำไส้ ทำให้ลำไส้มีการโป่งพอง อักเสบ ทำให้มีอาการปวดที่ชายโครงได้

 

error: Content is protected !!