ขมิ้นชัน กับ ระบบทางเดินอาหาร

Turmeric and gastrointestinal

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชันมีสารประกอบที่สำคัญ เป็นน้ำมันหอมระเหย และในเหง้ายังมีสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่าเคอร์คูมิน สารสกัดด้วยเอทานอลจากเหง้าสดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระ ขมิ้นชันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดอาการอักเสบ มีฤทธิ์ในการขับน้ำได้ดี น้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันมีสรรพคุณรักษาปวดท้องเสียด ท้องอืด แน่นจุกเสียด ขมิ้นชันไม่มีพิษเฉียบพลัน มีความปลอดภัยสูง

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลและสมานแผลในกระเพาะอาหาร และฤทธิ์อื่นๆ ต่อระบบทางเดินอาหาร

                 ขมิ้นมีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหาร โดยเร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น กระตุ้นการหลั่ง mucin มาเคลือบกระเพาะอาหารและยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจาก ag-turmerone และ curcumin  การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องจากแผลในกระเพาะอาหารให้ผลการรักษาเทียบเท่ายาลดกรด (ซึ่งมีตัวยา magnesium trisilicate)

                 การทดลองในผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผล 0.5-1.5 เซนติเมตร ซึ่งมีอาการปวดท้องและอาการอื่นที่แสดงถึงภาวะแผลเปื่อยในกระเพาะอาหารและ/หรือลำไส้เล็ก จำนวน 10 คน ให้รับประทานขมิ้นแคปซูลขนาด 250 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง 3 มื้อ และก่อนนอน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อทำการติดตามผลโดยการส่องกล้องในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และ 12 สัปดาห์หลังจากเริ่มรักษา มีผู้ป่วยที่มีแผลหาย 7 ราย (70%) โดยแผลหายภายใน 4 สัปดาห์ 5 ราย (50%) แผลหายภายใน 8 สัปดาห์ 1 ราย (10%) และแผลหายภายใน 12 สัปดาห์ 1 ราย (10%) (5)

                 อีกการทดลองทางคลินิก โดยให้ผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer, GU) จำนวน 5 ราย และแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcer, DU) จำนวน 20 ราย รับประทานยาแคปซูลขมิ้นขนาด 300 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 5 ครั้ง โดยรับประทานก่อนอาหาร 0.5-1 ชั่วโมง 3 มื้อ เวลา 16.00 น. และก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วย 12 ราย (DU 9 ราย และ GU 3 ราย) จาก 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 มีแผลหายภายใน 4 สัปดาห์  ผู้ป่วย 18 ราย (DU 13 ราย และ GU 5 ราย) คิดเป็นร้อยละ 72 มีแผลหายภายใน 8 สัปดาห์ และผู้ป่วย 19 ราย (DU 14 ราย และ GU 5 ราย) คิดเป็นร้อยละ 76 มีแผลหายภายใน 12 สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่แผลหายแล้วจะไม่กลับมาเป็นแผลอีก (6)

                 มีการศึกษาถึงผลของขมิ้นต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารอีกมากมาย พบว่าขมิ้นมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ (7) ฤทธิ์ขับน้ำดี (8-20) ฤทธิ์ลดอาการแน่นจุกเสียด (21-22) และฤทธิ์รักษาอาการท้องเสีย (23-24)

      การใช้ขมิ้นชันในการรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตอนนี้คือ Green Curmin เพราะว่า Green Curmin เป็นสารเคอร์คูมินอยด์ สกัดที่สามารถละลายน้ำได้ทันทีจึงทำให้รักษาอาการได้ตรงจุดและหายขาดได้

error: Content is protected !!